Genel Bilgi

 

Felsefe bölümü 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul ederek faal hale gelmiştir. 4 Anabilim dalının (Sistematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi, Bilim Tarihi, Türk-İslam Düşünce Tarihi) bulunduğu felsefe bölümü, derslerini bir yandan tarihsel bir yandan sistematik bir şekilde vermektedir.  Program, felsefi sorgulama beceresi kazandırarak öğrencinin yaşam boyu karşılaşacağı insani, toplumsal, kültürel, çevresel, ahlaki, siyasi, teknolojik vb. problemlere yönelik çözüm önerileri geliştirebilmesini olanaklı kılmak için faaliyet göstermektedir. Başka deyişle, felsefe eğitimi almış bir kişi, problemleri tespit etme ve onlar farklı perspektiflerden değerlendirerek çözme olanağına sahip olur.  İşte bu söz konusu olanağı öğrenciye sunmak için felsefe lisans programı, öğrencide hem tarihsel bir bilinç hem de sistematik bir bakış uyandırmayı amaçlar. Öğrenci bir yandan tarih boyunca filozofların problemlere yönelik yaklaşımlarını ve çözümlerini öğrenmekte, diğer taraftan da sistematik bir biçimde de doğrudan problemli alanlara ilişkin bir farkındalık kazanmaktadır.

Öte yandan, felsefe bir disiplin olarak bilimin, ahlakın, sanatın, dinin, teknolojinin temellerine ilişkin eleştirel bir soruşturma yürüttüğü için, felsefe eğitimi almış bir kişiden; toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bu farklı alanlarda ortaya çıkabilecek problemlerin çözümü için alternatif öneriler ve bakış açıları geliştirebilmesi beklenir. Bu beklentiyi karşılamak adına felsefe lisans programı; analiz-sentez yeteneği yüksek, sözlü ve yazılı ifadesi gelişmiş, söz konusu meselelere eleştirel bir perspektifle yaklaşan, mantıksal düşünme becerisine sahip, yaratıcı, insan ilişkilerinde başarılı, günümüzün insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.