Ders İçerikleri

Dersler

1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

DERS

KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

KREDİ

SAATİ

AKTS

FLS101

İlkçağ Felsefesi I

Z

3

0

3

6

-

FLS103

Felsefeye Giriş

Z

3

0

3

6

-

FLS105

Psikolojiye Giriş

Z

4

0

4

5

-

FLS107

Sosyolojiye Giriş

Z

4

0

4

5

-

TDB121

Türk Dili I

Z

2

0

2

2

-

AİB101

Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi I

Z

2

0

2

2

-

ING101

Yabancı Dil I

Z

2

0

2

2

-

TBT101

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I

Z

2

0

2

2

TOPLAM

22

30

1.YIL 2. YARIYIL (BAHAR))

DERS

KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

KREDİ

SAATİ

AKTS

FLS102

İlkçağ Felsefesi II

Z

3

0

3

6

-

FLS104

Felsefenin Temel Problemleri

Z

3

0

3

6

-

FLS106

Psikoloji Tarihi

Z

4

0

4

5

-

FLS108

Sosyoloji Tarihi

Z

4

0

4

5

-

TDB122

Türk Dili-II

Z

2

0

2

2

-

AİB102

Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi-II

Z

2

0

2

2

-

ING102

Yabancı Dil-II

Z

2

0

2

2

-

TBT102

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II

Z

2

0

2

2

TOPLAM

22

30

2.YIL 3. YARIYIL (GÜZ)

DERS

KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

KREDİ

SAATİ

AKTS

FLS201

Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi

Z

4

0

4

6

-

FLS203

Ontoloji

Z

3

0

3

6

-

FLS205

Gelişim Psikolojisi

Z

2

0

2

3

-

FLS207

Kent Sosyolojisi

Z

2

0

2

3

-

FLS209

Klasik Mantık

Z

4

0

4

6

Seçmeli Ders-I

S

2

0

2

3

Seçmeli Ders-II

S

2

0

2

3

-

TOPLAM

19

30

-

Seçmeli Dersler

FLS221

Bilim Tarihi

S

2

0

2

3

FLS223

Eleştirel Düşünce

S

2

0

2

3

FLS225

İnsan Hakları

S

2

0

2

3

FLS227

İslam Felsefesi

S

2

0

2

3

FLS229

Ortaçağ Felsefe Metinleri

S

2

0

2

3

FLS231

Metinlerle Augustinus

S

2

0

2

3

2.YIL 4. YARIYIL (BAHAR)

DERS

KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

KREDİ

SAATİ

AKTS

FLS202

17. Yüzyıl Felsefesi

Z

4

0

4

6

-

FLS204

Epistemoloji

Z

3

0

3

6

-

FLS206

Sosyal Psikoloji

Z

2

0

2

3

-

FLS208

Kültür Sosyolojisi

Z

2

0

2

3

FLS210

Modern Mantık

Z

4

0

4

6

-

Seçmeli Ders-I

S

2

0

2

3

Seçmeli Ders-II

S

2

0

2

3

TOPLAM

19

30

-

Seçmeli Dersler

FLS220

17. Yüzyıl Felsefe Metinleri

S

2

0

2

3

FLS222

Metafizik Problemler

S

2

0

2

3

FLS224

Çevre Felsefesi

S

2

0

2

3

FLS226

Metinlerle Spinoza

S

2

0

2

3

FLS228

Empirizm

S

2

0

2

3

FLS230

Mitoloji

S

2

0

2

3

3.YIL 5. YARIYIL (GÜZ)

DERS

KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

KREDİ

SAATİ

AKTS

FLS301

18. Yüzyıl Felsefesi

Z

4

0

4

6

-

FLS303

Etik

Z

3

0

3

6

-

FLS305

Eğitim Psikolojisi

Z

2

0

2

3

FLS307

Değişim Sosyolojisi

Z

2

0

2

3

-

FLS309

Felsefe Metinleri I

Z

2

0

2

3

-

Seçmeli Ders-I

S

2

0

2

3

-

Seçmeli Ders-II

S

2

0

2

3

Seçmeli Ders-III

S

2

0

2

3

TOPLAM

19

30

-

Seçmeli Dersler

FLS321

Türkiye’de Felsefe

S

2

0

2

3

FLS323

Özgürlük Problemi

S

2

0

2

3

FLS325

Din Felsefesi

S

2

0

2

3

FLS327

Uygulamalı Etik

S

2

0

2

3

FLS329

Felsefede Romantizm

S

2

0

2

3

FLS331

Tarih Felsefesi

S

2

0

2

3

FLS333

Modern Edebiyat Kuramları

S

2

0

2

3

FLS335

Girişimcilik I

S

2

0

2

3

FLS337

Etkili ve Güzel Konuşma

S

2

0

2

3

3.YIL 6. YARIYIL (BAHAR)

DERS

KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

KREDİ

SAATİ

AKTS

FLS302

19. Yüzyıl Felsefesi

Z

4

0

4

6

-

FLS304

Siyaset Felsefesi

Z

3

0

3

6

-

FLS306

Kişilik Kuramları

Z

2

0

2

3

-

FLS308

Beden Sosyolojisi

Z

2

0

2

3

FLS310

Felsefe Metinleri II

Z

2

0

2

3

-

Seçmeli Ders-I

S

2

0

2

3

-

Seçmeli Ders-II

S

2

0

2

3

Seçmeli Ders -III

S

2

0

2

3

TOPLAM

19

30

-

Seçmeli Dersler

FLS320

Eğitim Felsefesi

S

2

0

2

3

FLS324

Biyoloji Felsefesi

S

2

0

2

3

FLS326

Felsefi Antropoloji

S

2

0

2

3

FLS328

Hermeneutik

S

2

0

2

3

FLS330

Varoluşçuluk

S

2

0

2

3

FLS332

Felsefe ve Edebiyat

S

2

0

2

3

FLS334

Girişimcilik II

S

2

0

2

3

FLS336

Eski Yunan ve Roma Tarihi

S

2

0

2

3

FLS338

Çevre Biyolojisi

S

2

0

2

3

4.YIL 7. YARIYIL (GÜZ)

DERS

KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

TEO.

UYG.

KREDİ

SAATİ

AKTS

FLS401

20. Yüzyıl Felsefesi I

Z

3

0

3

6

-

FLS403

Estetik

Z

2

0

2

5

-

FLS409

Fenomenoloji

Z

2

0

2

5

-

FLS411

Bilim Felsefesi

Z

3

0

3

5

-

Seçmeli Ders-I

S

2

0

2

3

-

Seçmeli Ders-II

S

2

0

2

3

Seçmeli Ders-III

S

2

0

2

3

TOPLAM

16

30

-

Seçmeli Dersler

FLS421

Bitirme Tezi I

S

2

0

2

3

FLS423

Zihin Felsefesi

S

2

0

2

3

FLS425

Sartre ve Camus’de Varoluş Sorunu

S

2

0

2

3

FLS427

Pragmatizm          

S

2

0

2

3

FLS429

Frankfurt Okulu

S

2

0

2

3

FLS431

Postmodernizm

S

2

0

2

3

FLS433

Metafelsefe

S

2

0

2

3

FLS435

Klasik Çağ Mimarisi

S

2

0

2

3

FLS437

Osmanlı Kültürü ve Uygarlığı

S

2

0

2

3


4.YIL 8. YARIYIL (BAHAR)

DERS

KODU

DERS ADI

Z/S

VERİLEN PROGRAM

 

TEO.

UYG.

KREDİ

SAATİ

AKTS

FLS402

20. Yüzyıl Felsefesi II

Z

3

0

3

6

-

FLS404

Dil Felsefesi

Z

3

0

3

6

-

FLS410

Değer Felsefesi

Z

2

0

2

6

-

Seçmeli Ders-I

S

2

0

2

3

-

Seçmeli Ders-II

S

2

0

2

3

-

Seçmeli Ders-III

S

2

0

2

3

Seçmeli Ders-IV

S

2

0

2

3

TOPLAM

        16

30

-

Seçmeli Dersler

FLS420

Bitirme Tezi II

S

2

0

2

3

FLS422

Naturalizm

S

2

0

2

3

FLS424

Felsefede Güncel Problemler

S

2

0

2

3

FLS426

Beden Felsefesi

S

2

0

2

3

FLS428

Feminist Felsefe

S

2

0

2

3

FLS430

Felsefe ve Sanat

S

2

0

2

3

FLS432

Heidegger

S

2

0

2

3

FLS434

Postyapısalcılık

S

2

0

2

3

FLS436

Felsefe ve Sinema

S

2

0

2

3

KISALTMALAR                                                     Felsefe Grubu Dersleri

T: Haftalık teorik ders saati                                     16-Kredi Psikoloji

U: Haftalık Uygulamalı ders saati                           16-Kredi Sosyoloji

K: Dersin kredisi                                                         8-Kredi Mantık

Z/S:Zorunlu/Seçmeli

Zorunlu: 118 ve Seçmeli: 34 (toplam: 152) kredi/saat ders alınmaktadır.